Med anledning av Covid-19

8 april, 2020 av annabencker

KFUM Norrköping Scout följer KFUM Norrköpings och Scouternas riktlinjer ang Covid-19. Mer information hittar du på dessa två länkar:

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

http://www.idrott.kfum.me/nyheter/?ID=98499&NID=672797

Kort info från varje avdelning:

Spårarna: Övernattning blir utedag. Möten hålls i största möjliga mån utomhus.

Upptäckarna: Övernattning blir troligtvis utedag. Möten hålls i största möjliga mån utomhus.

Äventyrarna: Övernattning med kanotpaddling kommer att genomföras som det ser ut i dagsläget. Möten hålls utomhus. 

Utmanarna: Övernattning med kajakpaddling kommer att genomföras som det ser ut i dagsläget. Möten hålls utomhus. 

Aktiviteter utöver veckomötena (övernattningar och utedagar) stäms av med styrelsen i veckan innan aktiviteten genomförs. Ledarna gör en riskbedömning enligt Scouternas riktlinjer. 

Inställd utedag 17:e Maj för scouter och familjemedlemmar. 

Kåkenfixardag kommer att genomföras endast med ledare och Utmanare från KFUM och Krokek. 

Terminsavslutning 26:e maj

Det kan komma att bli förändringar. Vi kommer med information i mitten av maj.

Följ oss gärna på facebook där vi uppdaterar kontinuerligt. 

https://www.facebook.com/KFUMNorrkopingScout/

Vid frågor hör av er till ledarna på respektive avdelning, eller till styrelsen på kfumnorrkopingscout@gmail.com