KFUM Norrköping Scout är en av femton sektioner i KFUM Norrköping vilket innebär att vi är medlemmar i två av världens största ungdomsorganisationer, KFUM och Scouterna.
Hos oss är det viktigt att alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas utefter sin egna förmåga, att ha roligt, träffa nya kompisar och att vara schysta mot varandra.

Våra ledare är ideella och vi jobbar mycket med ledarutveckling och trygghet i vår verksamhet. Bland annat genomgår alla våra ledare den obligatoriska utbildningen Trygga Möten, en utbildning som Scouterna tagit fram  för att förebygga och upptäcka övergrepp och kränkningar. Sedan flera år tillbaka visar alla ledare och andra vuxna i scoutkåren upp utdrag ur belastningsregistret.  Kåren har också en egen policy för att säkra vår verksamhet: Säkerhetsochtrygghetspolicy-19-20

Vår scoutkår har fyra olika avdelningar, Spårarna, Upptäckarna, Äventyrarna och Utmanarna.
Scoutkåren har en styrelse som väljs på årsmötet och träffas ungefär en gång i månaden, de arbetar bland annat med med att utveckla kårens verksamhet, ledarutveckling och följer upp kårens ekonomi.

Scoutkåren har sin huvudsakliga veckoverksamhet i Matteusgården på Norra Promenaden 108 men vi har även två stugor utanför Norrköping, Kåken och Emtefall, där avdelningarna har övernattningar och temamöten.
Alla avdelningar brukar ha minst en övernattning per termin, ju äldre scouterna blir desto mer stegras äventyret och stugövernattningen ersätts med övernattning i vindskydd eller olika sorters hajker.
Sommarläger är ett återkommande inslag, allt från den mindre varianten för bara scoutkåren till distriktsläger, nationella eller internationella läger utefter scouternas ålder.

Vår scoutkår tillhör  i Nordöstra Götlands scoutdistrikt.